Verloop van de test

 

in deze test wordt de hond beoordeeld op zijn functie als kuddehond.
De test bestaat uit twee delen.

 

Het eerste deel heeft tot doel de basissocialisatie van de hond na te gaan.

Het tweede deel is een test van de geschiktheid als kuddehond.eerste deel: sociaal gedrag a)contact met mensen

De keurmeester zoekt contact met de hond om de socialisatie en zelfcontrole van de hond na te gaan, de keurmeester kon dit al nagaan bij het controleren van het chipnummer.De geleider stapt met de aangelijnde hond rond een groep mensen.Agressie of schrik tegenover de mensen wordt niet aanvaard. Een natuurlijke reactie van alertheid die typisch voor verscheidenen rassen van herdershonden wordt getolereerd.

contact met andere honden
de geleider passeert met zijn aangelijnde hond tussen een groep van mensen die ook hun hond aan de leiband hebben.
Ook in dit onderdeel moet de hond zich neutraal gedragen tegenover de andere honden.

gevoeligheid voor geluid

Gedurende dit onderdeel van de test zal de keurmeester of een helper plots een luid geluid maken. De hond moet hierop zonder schrik reageren. Een natuurlijke alerte reactie wordt toegestaan. Het geluid mag veroorzaakt worden door zoiets als een rammelende plastiekzak of iets gelijkaardigs. Een schot is niet toegestaan.

De relatie met de begeleider
de keurmeester zal het vertrouwen dat de hond in onbekende situaties in zijn begeleider heeft beoordelen.
Dit is geen gehoorzaamheidsoefening. Het is een test om het natuurlijke, ongedwongen gedrag van de hond te beoordelen.
De hond respecteert de rangorde en commando’s van de geleider en werkt met hem samen. Van de hond wordt een goede relatie met de geleider verwacht. Dit wordt aangetoond tijdens een korte hindernisloop over het terrein met de onaangelijnde hond.HindernisDe hond moet over een lage horde/sprongetje worden geleid.Afwezigheid van de geleider
terwijl de keurmeester of een helper de hond aan de leiband houdt wandelt de geleider minimaal 15 meter weg.
Hij stopt op teken van de keurmeester. De hond mag geen stress of paniek vertonen.
Terugroepen
Op een teken van de keurmeester roept de geleider de hond bij zich terwijl de helper de leiband loslaattweede deel: geschiktheid als kuddehond


Dekeurmeester moet de hond voldoende kansen en tijd geven om zijn aanleg te bewijzen.De keurmeester kan aanwijzingen geven aan de begeleider om de hond aan te moedigen of te vergezellen. De geleider kan de hond enkel aanmoedigen met de stem, niet met voedsel of spelen.

a) het benaderen van de kudde
Op zijn weg naar het startpunt van de test passeert de geleider met zijn aangelijnde hond de schaapskooi met de dieren er in. Hij zorgt er voor dat de hond de kudde opmerkt en wakkert zijn interesse aan.
Daarna stapt de geleider met de aangelijnde hond naar het startpunt van de test. Dit is ongeveer 50 meter van de schaapskooi. Op een teken van de keurmeester wandelt de geleider langzaam in de richting van de kudde. Na ongeveer tien meter maakt hij de hond los van de leiband.

Op dat moment mag een bevel worden gegeven dat de hond vrij kan handelen.Vanaf het moment dat de geleider begint te stappen wordt de interesse van de hond voor de kudde beoordeeld. Op een teken van de keurmeester stapt de geleider recht op de kudde af. Hij geeft hierbij geen enkel teken of bevel aan de hond. Het wordt zeer sterk geapprecieerd als de hond vanop afstand interesse toont in de schapen.De keurmeester kan aan de geleider vragen om rond de cirkel te wandelen, van richting te veranderen of halt te houden. Honden die het instinct hebben om te cirkelen en de twaalf uur positie in te nemen geven blijk van een zeer grote aanleg als kuddehond.
Om de interesse van de hond in de kudde aan te wakkeren kan de keurmeester aan de geleider vragen om de schaapskooi open te maken en zonder hond binnen te gaan om de geleider de dieren te doen bewegen.

contact maken met de kudde
De keurmeester kan aan de geleider vragen om met de hond aan de leiband in de cirkel binnen te gaan
De test wordt stopgezet als de hond agressief gedrag of schrik vertoont. In geval van angst mag de geleider de hond eerst tot rust brengen alvorens de cirkel te verlaten.c) Interesse en initiatief
Tijdens de test moet de hond gedurende minstens twee minuten interesse tonen in de kudde.De keurmeester zal het initiatief van de hond beoordelen op de wijze waarop de hond zonder bevelen van de geleider controle neemt over de beweging van de kudde.    

Evaluatie
De test op sociaal gedrag en de aanlegtest op de kudde worden apart beoordeeld.

Sociaal gedrag
De keurmeester maakt korte notities van het gedrag van de hond en kwalificeert de hond als G (geslaagd) of NG (niet geslaagd).

In geval van agressief gedrag wordt dit DK (diskwalificatie).

Een hond die niet slaagt in de socialisatietest mag niet doorgaan naar het tweede deel van de test.