Wat is gedragsbegeleiding of gedragtherapie bij de hond?

 

Gedragstherapie bij honden kan helpen bij alle honden in alle gevallen waar het gedrag van uw hond een probleem voor Uzelf en voor de hond is.

 

Gedragstherapie kan helpen bij:

Angst voor geluiden. Angst voor andere honden. Angst voor kinderen. Agressieproblemen. Controleproblemen. Conflicten tussen de honden uit hetzelfde gezin. Niet alleen thuis kunnen blijven. Verlatingangst. Onzindelijkheid. Nervositeit/ overactiviteit.

 

Hoe werkt een gedragsbegeleider of therapeut?

Wij werken als gedragsbegeleider of therapeut op basis van een diagnose. Verzamelen van informatie over het ongewenste gedrag dus het hoe( aanleiding van het gedrag) en het waarom (de onderliggende motivatie van de hond) van het ongewenste gedrag. Ook het uitvragen en het ontwikkeling van het ongewenste gedrag zijn belangrijke hulpmiddelen in het stellen van de diagnose

Bij het verzamelen van informatie is een vragenlijst, een gesprek met de eigenaar en de observatie van de hond essentieel. Het maken van video beelden kan een aanvulling zijn. Een en ander vindt plaats tijdens een consult bij u thuis of op een andere locatie bijvoorbeeld bij ons op de Hondenschool. Is het een probleem met betrekking tot agressief gedrag, dan zal dit consult altijd overdag op de hondenschool zijn.

Omdat wij als gedragstherapeut werken op basis van een diagnose zullen wij  bij gebrek aan voldoende informatie terughoudend zijn met het geven van tips bijvoorbeeld aan de telefoon.

Wij  geven U inzicht in het ongewenste gedrag van Uw hond. Er wordt in overleg met U een plan van aanpak uitgewerkt waarmee U aan het werk gaat . Het is belangrijk om na het consult regelmatig contact op te nemen met onze gedragtherapeut zodat het verloop van het proces verder ook goed begeleid kan worden.

NB; gedragstherapie bij honden is geen beschermd beroep.  Vraag altijd of diegene die U om hulp vraagt kan aantonen dat hij/zij  een opleiding tot gedragstherapeut heeft gevold.......

  

Wat is het doel van Gedragsbegeleiding?

Het doel van gedragsbegeleiding is om het ongewenste gedrag van de hond te veranderen. Soms denken mensen dat door een gedragstherapeut het karakter van de hond verandert , maar dat is niet het geval. Een gedragstherapeut kan Uw hond niet veranderen.  Het kan Uw hond wel aanleren om anders met zijn omgeving om te gaan

NB wacht niet te lang met het inschakelen van deskundige hulp als U zich ergert of radeloos voelt over het gedrag van Uw hond. Hoe sneller ander, gewenst gedrag wordt aangeleerd des te groter de kans op succes.

Onze Kynologisch Instructrice en Gedragsbegeleider/ Gedragstherapeut

                                                                                                       Ingrid Schautteet Faas

                                                                                   Telefoon            06-20928277