Uitleg UV ( wij geven hier geen training voor)

uithoudingsvermogen
Bedoeling van de oefening:
de hond zal aangelijnd 20 km naast de fiets kunnen meelopen

Benodigde voorkennis:
het commando volg en goed onder appel staan

Voor het diploma Uithoudings Vermogen (U.V.) zult u flink moeten trainen. Het is de bedoeling dat de hond gedurende 20 km naast u aan de fiets mee kan lopen. Er worden drie pauzes gehouden. De eerste na 8 km (15 minuten), de tweede na 15 km (15 minuten) en de laatste pauze na 20 km (20 minuten). Na het traject volgen nog enige gehoorzaamheidsoefeningen. Men kan niet zomaar een dergelijke afstand gaan afleggen. Allereerst dient allereerst het juist naast de fiets lopen te worden aangeleerd.

De meeste honden lopen op deze wijze naast de fiets.
Dit is natuurlijk veel te gevaarlijk, en het is duidelijk dat de hond niet onder appel staat. 
Wanneer er iets onverwachts gebeurt ligt u naast de fiets!
                                                                                                                   
  Hoe moet het dan wel? En belangrijker hoe leren we dat aan?
                                      

 

Tijdens de begin fase loopt u naast de hond aan de rechterzijde van de fiets. Zelf loopt u ook aan de rechterzijde van de fiets, zodat u tussen de fiets en de hond in loopt. Op deze wijze komt de hond nog niet met de fiets in aanraking.

 

Praat tijdens het lopen geruststellend tegen de hond zodat deze zich op zijn gemak voelt.

 

Als de hond rustig met u meeloopt kunt u aan de linkerzijde van de fiets gaan lopen met de hond aan de rechterzijde van de fiets. Op deze wijze loopt de hond direct naast de fiets. Stel de hond gerust en blijf flink doorlopen. Wanneer dit goed gaat en de hond niet meer afgeleid is kunt u opstappen en gaan fietsen.

Laat de hond niet in de wegkanten of in de goot lopen in verband met allerlei zaken die her en der verspreid kunnen liggen (glas, steentjes, blikjes) en waar de hond zich aan kan verwonden. Beter laat men de hond een stukje van de goot af of in de berm lopen. De gemiddelde snelheid bedraagt 12 km per uur. Koop een fietscomputer zodat u kunt zien hoe hard u eigenlijk fietst! De hond moet in draf naast de fiets meelopen. Let op dat de riem niet op spanning staat, zodat u de hond niet wurgt! Bij een trekkende hond kunt u eventueel van een Halti gebruik maken.

Het is zaak eerst de hond te leren naast de fiets te lopen. Wanneer dat goed gaat kunt u starten met het opbouwen van de conditie. Meestal wordt begonnen met een afstand van 5 km en wordt dit steeds opgevoerd met 5 km. Neem zeker de tijd om elke afstand goed te oefenen. Tijdens de trainingen worden de voetzolen van de hond op geregelde afstanden gecontroleerd. Zeker honden die normaal op een zachte ondergrond lopen zullen meer tijd nodig hebben om stevige en slijtvaste zooltjes te ontwikkelen. Hou dit dus goed in de gaten! Het is ook raadzaam om met de hond op verschillende ondergronden te trainen (klinkertjes, asfalt, schelpenzand). Wellicht ten overvloede: niet trainen in de volle zon

 

(niet boven de 20 oC) en zorg dat u de hond onderweg water kunt geven.