Worden gegeven bij zeeuws Vlaamse kynologenclub Axel

http://www.zeeuwsvlaamse-kc.nl

 

Gehoorzame Hond I (GH I)

 

Het belang van een ”Gehoorzame Hond”

Gezien de maatschappelijke ontwikkeling en het soms negatieve beeld van de hond, heeft Cynophilia halverwege de jaren negentig de cursus “Gehoorzame Hond” (GH) ontwikkeld.

De cursus is bedoeld om de verstandhouding tussen baas en hond op een niveau te krijgen, dat de hond door zijn gedrag op een sociaal verantwoorde wijze in de maatschappij zijn plaats kan innemen. Dat wil zeggen, de hond veroorzaakt een minimum aan overlast voor de omgeving.

 

Doelgroep

De doelgroep wordt vooral bepaald door de beginnende hondenbezitter en de gevorderde hondenliefhebber die met het beoefenen van deze cursus een extra band met zijn hond wil opbouwen.

Wij vragen met name de fokkers van honden om de nieuwe eigenaren van de pups op deze cursus te wijzen. We zijn immers met zijn allen binnen de kynologie verantwoordelijk voor een maatschappelijk verantwoorde hond!

 

Programma ”Gehoorzame Hond”

Iedere hondeneigenaar heeft een dagelijkse routine, U laat de hond uit, U geeft de hond eten, U borstelt de hond en zo kunt u waarschijnlijk zelf ongelofelijk veel dagelijks bezigheden bedenken.

Toch gaat het vaak in de basis van deze simpele oefeningen verkeerd en ontstaat er een miscommunicatie tussen baas en hond. De inhoud van de cursus Gehoorzame Hond (GH) is gebaseerd op deze dagelijkse bezigheden. Het programma Gehoorzame Hond bestaat uit twee cursussen: nl. Gehoorzame Hond I en Gehoorzame hond II.

Tevens is er het “Reglement Gehoorzame Hond”. In dit boekje staan alle oefeningen, die tijdens het examen getoetst worden, beschreven.

Theorie

In dit zogenaamde GH boekje staan behalve de eindtermen voor het GH examen ook de theorie die bij deze cursus wordt geëxamineerd.

De theorie is bedoeld om de cursisten een theoretische uitleg te geven over het functioneren van de hond.Tevens staan er richtlijnen in voor gedrag en verzorging van een hond. De theorie is een volledig onderdeel van de cursus.

Bij veel kynologen clubs ( KC’s) ontvangt u het GH-boekje als standaard onderdeel van de opleiding van GH. U kunt ook losse exemplaren bestellen door het overmaken van € 15,75 ( incl. 19 % BTW) op giro 5442675 tnv K.N.K.Cynophilia, Driebergen, onder vermelding van “reglement GH”

         

          Oefeningen van het Gehoorzame Hond I programma

  • ¨      Hond in de auto, waarbij de hond zich rustig dient te gedragen
  • ¨      Hond op een veilige manier uit de auto halen
  • ¨      Meelopen zonder hinderlijk gedrag
  • ¨      Hand geven aan een ander persoon
  • ¨      Spel en aandacht van de hond
  • ¨      Uitlaten op een toegestane locatie
  • ¨      Negeren van trimmer en fietser
  • ¨      Wachten op de baas, vastgezet aan een paal
  • ¨      Wachten aan de stoeprand
  • ¨      Naast de fiets lopen
  • ¨      Komen op bevel
  • ¨      Voorwerp uit de bek halen
  • ¨      Snuitbandje aanleggen
  • ¨      Op tafel tillen van de hond
  • ¨      Oren, keel en poten nakijken
  • ¨      Hond op een plaatst afleggen en houden
  • ¨      Voeren van de hond
  • ¨      Theoretische toets

Gehoorzame Hond I een cursus waarin veel onderwerpen uit de dagelijkse praktijk worden behandeld. De cursus is daarom uitermate geschikt voor personen die niet de intentie hebben om met hun hond de sport in te gaan. Veel hondeneigenaren hebben hun hond in eerste instantie als een kameraad en huisgenoot.

 

 

Gehoorzame Hond II ( GH II)

 

Voor mensen, die na het behalen van het examen Gehoorzame Hond I nog verder willen trainen is er de cursus Gehoorzame Hond II ( GH II)

Het genoemde reglement bij de informatie m.b.t.  Gehoorzame Hond I  bevat eveneens de  voorwaarden en oefeningen voor het GH II programma.  Het is dus niet nodig om opnieuw een reglement aan te schaffen. 

 

          Oefeningen van het Gehoorzame Hond II programma

  • ¨      Meelopen zonder hinderlijk gedrag
  • ¨      Vastleggen en blijven
  • ¨      Honden laten liggen – geleider op 3 meter afstand
  • ¨      Spel en aandacht
  • ¨      Hand geven geleiders
  • ¨      Correct aan/afdoen halsband
  • ¨      Komen op bevel/trimmers negeren
  • ¨      Dierenarts – oren, keel laten bekijken, bek en poten. Staart optillen
  • ¨      Snuitbandje omdoen
  • ¨      Gebitsverzorging
  • ¨      Medicijnen ingeven
  • ¨      Hond afdrogen
  • ¨      Liggen borstelen
  • ¨      Restaurant – plaats leggen en houden

Aan het examen Gehoorzame Hond II is geen theorie examen verbonden.

 

Examen Gehoorzame Hond

Voor een goede afronding van de cursus Gehoorzame Hond I en II bestaat de mogelijkheid om een examen af te leggen en door een erkend Cynophilia keurmeester af te laten nemen. Dit kan via de Club, via de rasvereniging of, bij onvoldoende deelnemers, via een landelijk examen.

Bij een voldoende score krijgt de deelnemer het officiële “Certificaat Gehoorzame Hond I of “Certificaat Gehoorzame Hond II” uitgereikt.