‘To barf or not to barf …’, that’s the question!

De nieuwste hype op het gebied van diervoeding zal je niet ontgaan zijn: BARF. De term BARF is een afkorting die staat voor ‘Biologically Appropriate Raw Food’ of meer gangbaar ‘Bones And Raw Food’. Gevoed door het internet raken veel huisdiereigenaren in toenemende mate nieuwsgierig naar deze ogenschijnlijk betrouwbare en natuurlijke manier van voeden, met vele geclaimde gezondheidsvoordelen ten opzichte van de ‘commercieel gangbare’ diervoeding. Aan de hedendaagse gezelschapsdierendierenarts de moeilijke taak om objectieve en goed onderbouwde voorlichting te geven om deze voedingshype in goed banen te leiden. BARF of liever ‘barfen’ is dus het voeren van botten en rauw vlees aan huisdieren. BARF is tot een gangbare term geworden voor het geven van rauw vleesvoeding, hetzij in de vorm van commercieel verkrijgbare rauwe diepvriesvoeders, hetzij in de vorm van zelf bereide rauw vlees voeding. De achterliggende gedachte is simpel: katten en honden in mindere mate zijn carnivoren (vleeseters). Aanhangers van deze stroming geloven dat het verhitten bij de totstandkoming van de ‘commercieel gangbare’ voeders tot gevolg kan hebben dat voedingsstoffen vernietigd worden of ‘minder beschikbaar’ komen. Verder wordt aangehaald dat de grote hoeveelheid plantaardige grondstoffen in de hedendaagse commerciële voedingen tegen de natuur van het carnivoor indruisen en daarnaast verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor heel wat chronische aandoeningen die vandaag de dag gezien worden bij honden en katten. BARF voorstanders claimen bovendien een gezondere en ‘glanzender’ vacht, minder ontlasting (klopt!), die daarenboven steviger is en minder stinkt, minder gebitsproblemen (onderschrijf ik ook ten zeerste!) en een betere mondgeur. Honden gevoerd via het BARF-principe zouden actiever zijn en BARF-voer lekkerder vinden. Bovendien zou het ‘barfen’ dé oplossing kunnen zijn voor diverse huid-allergieën en spijsverteringsstoornissen. Niet op de laatste plaats is de voorstander van mening dat deze manier van voeren ‘natuurlijk’ is. Als ander belangrijk argument wordt veelal aangegeven dat rauw vlees voeding volledig vrij is van geur-, kleur- en smaakstoffen, en conserveringsmiddelen. Tegenstanders van rauw vlees voeding beargumenteren dat ‘barfen’ onnodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, welke niet opwegen tegen de genoemde voordelen. Het voeren van rauw vlees zou de hond kunnen blootstellen aan schadelijke bacteriën, zoals salmonella en campylobacter, die ernstige maagdarmklachten zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt vaak aangehaald dat wij mensen vroeger ook ooit rauw vlees aten, en niet voor niets nu ons vlees verhitten, tevens dat dit één van de redenen is dat wij mensen nu zoveel ouder worden dan onze voorouders! BARF-voeders zouden bovendien een ‘onbalans’ vertonen qua vitaminen en mineralen waardoor de gezondheid in gevaar zou kunnen komen. De voordelen van verhitting en conservering, het terugdringen van schadelijke bacteriën én parasieten (!!) in de voeding zouden opwegen tegen de mogelijke nadelen. En wat zegt de ‘echte wetenschap’ nu? Wetenschappelijk gepubliceerde studies concluderen tot op heden dat er geen enkel voordeel van rauw vleesvoeding onomstotelijk te bewijzen valt! De hele hype leunt thans op verhalen! Wat door wetenschappelijke studies wél bewezen is dat BARF-gevoerde honden een verhoogde uitscheiding van salmonella- en colibacteriën laat zien! Dit wetenschappelijk bewijs toont dat rauw vlees voedingsrisico’s met zich mee kan brengen, en niet alleen voor de hond in kwestie maar ook voor zijn / haar eigenaar in geval van verminderde weerstand. Uit oogpunt van voedselveiligheid is het wellicht beter te adviseren voor ‘non-raw’ voeding. Sterker nog: ik voorspel je dat ik de tijd nog ga meemaken dat er een verbod op ‘barfen’ komt , louter omdat de gevaren van bijvoorbeeld een salmonella-besmetting voor de mensheid (zoals we de gevolgen onlangs al eens zagen bij de salmonella-besmetting na rauwe zalm-eten) op de loer ligt en dit gevaar alleen maar groter wordt naarmate er meer en meer ‘gebarft’ gaat worden!

Namens ‘Dierenartsencentrum West’ dacwest@zeelandnet.nl                                                                                                         Geert de Bruijckere